وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم - ( اعلام عدم برگزاری)
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/12/07

( اعلام عدم برگزاری)
اعضای محترم هیات علمی و اساتید گرامی
جهت اطلاع، کلاس دوره توانمندسازی اساتید این هفته پنجشنبه ۸ اسفندماه، بدلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، برگزار نخواهد شد.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس