وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم و فوری
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 97/04/04

اطلاعیه فوری و مهم

قابل توجه کلیه پرسنل محترم، اساتید گرامی و دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی توس
طبق هماهنگی به عمل آمده با ریاست محترم موسسه، در صورت برد تیم ملی ایران در بازی امشب برابر با تیم پرتقال، فردا سه شنبه 97/04/05 موسسه تعطیل خواهد بود و تمامی برنامه های روز سه شنبه به روز چهارشنبه موکول خواهد شد،  لذا در غیر اینصورت و عدم برد تیم ملی ایران، برنامه فردا سه شنبه طبق روال عادی می باشد.

(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)