وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه مهم در رابطه با امور مالی و شهریه های معوقه
موضوع: حسابداری, شهریه
تاریخ : 98/02/23

اطلاعیه مهم
 قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به نزدیک شدن به پایان نیمسال دوم ۹۸-۹۷ خواهشمند است طبق روال سنوات گذشته نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی شهریه خود تا پایان اردیبهشت ماه 98 در اسرع وقت اقدام فرمایید.
ضمنا دریافت  " کارت ورود به جلسه امتحان " منوط به تسویه بدهی می باشد.
(امور مالی موسسه آموزش عالی توس)