وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری :  مهلت مجدد برای ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور ارشد ۹۹
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 99/02/22

اطلاعیه فوری :
 مهلت مجدد برای ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور ارشد ۹۹

 مهلت مجدد ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات از تاریخ ۹۹/۲/۲۳ لغایت ۹۹/۲/۲۷ در سایت سازمان سنجش می‌باشد (لینک زیر)
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=6500