وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه فوری - تعطیلی موسسه
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, حسابداری, کتابخانه, امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 98/12/04

اطلاعیه تعطیلی موسسه
فوری
به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پرسنل محترم موسسه آموزش عالی توس می رساند، پیرو اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تصمیم کارگروه ویژه پیشگیری از ویروس کرونا و با نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به منظور حفظ سلامت دانشگاهیان کلیه فعالیت های موسسه آموزش عالی توس از "ساعت 14" امروز 4 اسفند ماه  1398 تا پایان هفته جاری تعطیل می باشد.

(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)