وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه درخواست دانشجویان ارشد جهت شیوه آموزش محور
موضوع: آموزش, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 99/01/21

اطلاعیه فوری:
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که تقاضای شیوه آموزش محور را دارند، هرچه سریعتر به خانم دکتر ناصریان مدیر محترم گروه عمران پیام دهند و نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.
(واحد آموزش موسسه‌ آموزش عالی توس)