وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه جلسه توجیهی کارآموزی
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/04/30

به اطلاع دانشجویانی که درس کارآموزی در ترم تابستان انتخاب واحد نموده اند می رساند که جلسه توجیهی در روز سه شنبه ساعت 10 در کلاس 301 برگزار می گردد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی است.