وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه تمدید مهلت حذف و اضافه اینترنتی
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/07/23

اطلاعیه تمدید مهلت حذف و اضافه اینترنتی
باتوجه به درخواست دانشجویان گرامی حذف و اضافه اینترنتی مجدداً از روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه لغایت جمعه ۲۵ مهرماه تمدید می‌گردد.لذا دانشجویان عزیز می‌توانند با مراجعه به پرتال دانشجویی در قسمت حذف و اضافه موارد خود را اعمال نمایند.
لازم بذکر است در حذف واضافه قادر به حذف ۲درس و اضافه نمودن ۲درس می‌باشید.

(اداره آموزش موسسه آموزش عالي توس)