وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعیه بیست و سومین مراسم ازدواج دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, ازدواج دانشجویی
تاریخ : 98/09/23

اطلاعیه بیست و سومین مراسم ازدواج دانشجویی
مقررات ثبت_نام:
1️-ملاک شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی «طرح ملی همسفر تا بهشت»، دانشجو بودنِ حداقل یکی از زوجین در زمان عقد می‏باشد.
2️-تنها زوجینی که حداقل یک نفر از آنها دانشجو بوده و تاریخ رسمی عقد آن‏ها در فاصله زمانی 1 فروردین 1397 تا انتهای مهلت ثبت نام (30 دی ماه 1398) باشد، مجوز ثبت نام در سامانه خواهند داشت. اما در مواردی که هر دو زوج دانشجو باشند، لازم است فقط یک از آنها به عنوان داوطلب اصلی در سایت ثبت نام کند.
3️- امکان ثبت نام دانشجویانی که ازدواج مجدد کرده اند در سامانه ازدواج وجود ندارد؛ مگر اینکه هر دو نفر زوجین در سنوات ماضی به جشن ازدواج دانشجویی اعزام نشده باشند. در اینصورت ستاد استانی پس از تأیید این مورد، نسبت به نامه نگاری با دبیرخانه مرکزی اقدام نموده تا در صورت صلاحدید، اعزام این زوج و امکان ثبت نام آنان میسر شود.
4️- دانشجویانی که در دو سال گذشته تاریخ رسمی عقد آنها ثبت شده و سالهای گذشته در طرح ملی همسفر تا بهشت شرکت نکرده اند می توانند با هماهنگی و مکاتبه با دبیرخانه استانی ازدواج، و یا دفاتر نهاد دانشگاهها در طرح شرکت نمایند.