وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعيه سازمان سنجش درباره اعلام كد رشـته‌ محل‌هاي جديد
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/05/09

اطلاعيه سازمان سنجش درباره اعلام كد رشـته‌ محل‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=5655

اخذ مجوز پذیرش دانشجو برای رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار در دفترچه اصلاحی در لینک فوق برای موسسه آموزش عالی توس قابل رویت و انتخاب می باشد.