وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اطلاعات شماره همراه کلیه مدیران گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 0/06/21

اطلاعات شماره همراه کلیه مدیران گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی توس 

 نکته مهم : ( براساس دستورالعمل آئین نامه انضباطی و الزامات حضور در فضای مجازی، دانشجویان محترم دقت فرمائید قبل از ارتباط آنلاین در واتساپ یا تلگرام با مدیران گروه یا پرسنل اداری، فوراً نام آی دی خود را به صورت رسمی " نام خانوادگی خود" قرار داده و تصویر پروفایل شخصی خود را نیز عکس رسمی و با رعایت موازین شرعی قراردهید و سپس اقدام به ارتباط با مدیرگروه خود نمائید. 
 
 شماره تلفن های موسسه آموزش عالی توس ( در ساعات اداری):
05138909641 - 2  
حوزه آموزش : داخلی 23 و 24
امور مالی : داخلی 16 و  17 ( واتساپ خانم نوبهار: 09151012094 )
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس - دارای واتساپ و تلگرام - 09028171856)