وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اصلاحیه - بازدید علمی ویژه دانشجویان رشته کامپیوتر و صنایع
موضوع: فناوری اطلاعات, کامپیوتر, صنایع
تاریخ : 97/10/11

قابل توجه دانشجویانی که جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و شهر هوشمند ثبت نام نموده اند می رساند که ساعت حرکت فردا یکشنبه 15:30 خواهد بود و ساعت بازگشت 19 به محل دانشگاه می باشد.