وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردو دانشجویی راهیان نور
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, امور دانشجویی, معاونت فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/10/03

دانشجویانی که متقاضی شرکت در اردوی دانشجویی راهیان نور میباشند جهت تکمیل نهایی ثبت نام خود، روزهای دوشنبه ۳ دی ماه و سه شنبه ۴ دی ماه به دفتر بسیج مؤسسه آموزش عالی توس مراجعه کرده و یا با شماره 09154799792 ( آقای کوهجانی) تماس حاصل فرمائید..

خواهران و برادران دانشجو می توانند در این اردو فرهنگی شرکت نمایند. همچنین بدلیل تعدادمحدود میباشد لطفا هرچه سریعتر جهت ثبت نام مراجعه کنید.