وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اردوی دانشجویی راهیان نور
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/09/21

اردوی دانشجویی راهیان نور

زمان: تعطیلات بین دو ترم

مهلت ثبت نام تا 25 آذر ماه

جهت ثبت نام به دفتر بسیج مراجعه نمایید.