وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آیین نامه کارآموزی دانشجویان موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور پژوهشی, آیین نامه ها
تاریخ : 94/06/21

دانشجویانی که درس کارآموزی را انتخاب کرده اند باید مطابق آیین نامه کارآموزی که در پیوست اورده شده است مراحل کارآموزی را انجام دهند.

 

پیوست ها

نام فایل حجم
کارآموزی.pdf 648.2 کیلوبایت دانلود