وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آیین نامه جدید جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, وام, قوانین و مقررات
تاریخ : 97/07/17

آیین نامه جدید جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند فایل پیوست را دانلود نمایند.

پیوست ها

نام فایل حجم
آیین نامه جدید جهت استفاده از... 2.5 مگابایت دانلود