وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دکتر جواد قريش الحسيني
موضوع: هیات امناء
تاریخ : 98/04/10

رتبه علمی: استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد
مدرک تحصیلی: دکتری گیاه شناسی
مسئولیت در هیات امناء: عضو هیات امناء

پیوست ها

نام فایل حجم
رزومه دکتر قریشی.docx 14.8 کیلوبایت دانلود