وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 آغاز هفته كتاب و روز كتابداران بر تمامي پيشگامان و فعالان اين عرصه، گرامي باد
موضوع: حوزه ریاست, کتابخانه
تاریخ : 99/08/24

 آغاز هفته كتاب و روز كتابداران بر تمامي پيشگامان و فعالان اين عرصه، مخصوصاً مديريت محترم فرهنگي جناب آقاي مهندس عباسي و همچنين سرکارخانم عدالتيان کارشناس محترم کتابخانه موسسه آموزش عالي توس گرامي باد
(روابط عمومي موسسه آموزش عالي توس)