وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز ثبت نام کارگاه های بازیگری
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/12/13

کانون تئاتر موسسه آموزش عالی توس برگزار میکند:

آغاز ثبت نام کارگاه های بازیگری

‼️ دانشجویان علاقمند جهت ثبت نام و شرکت در این کارگاه ها می توانند از بازه ی زمانی ۱۲ تا ۱۶ اسفندماه مشخصات خود را به آدرس
@farhangi_toosinstitute
ارسال نمایند.
زمان بندی کلاس ها:
کد اول:چهارشنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷
کد دوم:پنجشنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۱۹

دانشجویانی که قبلا ثبت نام کرده اند جهت ثبت نام تکمیلی و انتخاب کد کلاس به آدرس تلگرام ادمین فرهنگی پیام دهند.