وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد عمران
موضوع: تحصیلات تکمیلی
تاریخ : 95/12/05

ثبت نام و جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی و عمران در دو گرایش زلزله و ژئوتکنیک از مهرماه 1395 در موسسه آموزش عالی توس آغاز گردید.