وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آغاز ثبت نام بدون کنکور مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 97 - رشته های کاردانی فنی و حرفه ای و کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی
موضوع: آموزش, نقشه کشی معماری کاردانی فنی و حرفه ای, کاردانی معماری, اجرای ساختمانهای بتونی-کاردانی فنی و حرفه ای, کاردانی کامپیوتر فنی و حرفه ای, کارداني پيوسته ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان, ایمنی صنعتی و محیط کار-کارشناسی ناپیوسته
تاریخ : 97/08/20