وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


آخرین مهلت واکسیناسیون برای اساتید محترم موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 0/06/17
قابل توجه کلیه اساتید محترم موسسه آموزش عالی توس : به اطلاع می رساند، آخرین مهلت واکسیناسیون برای اساتید محترم موسسه آموزش عالی توس، فقط طی امروز چهارشنبه 17 شهریور و فردا پنجشنبه 18 شهریور ماه می باشد. مراجعه کلیه همکاران فوق الذکر اجباری است و عواقب عدم مراجعه و عدم انجام واکسیناسیون در زمان مقرر بر عهده خود فرد می باشد و برای ادامه همکاری در موسسه، انجام واکسیناسیون الزامی می باشد. آدرس : قاسم آباد - بلوار امامیه - سالن ورزشی شهید جوانمرد قصاب (سالن دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی) از ساعت 7:30 الی 15 (همراه داشتن کارت ملی برای اساتید محترم موسسه الزامی است - لیست اسامی بطور کامل در اختیار مرکز مربوطه قرار گرفته است) (حوزه ریاست و و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)