وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 (اطلاعیه ساعت شروع بکار موسسه در روزهای چهارشنبه 99/02/24 و یکشنبه 99/2/28 )
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/02/24
(اطلاعیه ساعت شروع بکار موسسه در روزهای چهارشنبه 99/02/24 و یکشنبه 99/2/28 ) قابل توجه کلیه همکاران، اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان گرامی: با توجه به آیین شب زنده داری لیالی قدر، به اطلاع می رساند، ساعت شروع بکار کلیه واحدهای اداری موسسه آموزش عالی توس در روزهای فوق ساعت 9:30 صبح می باشد. لذا کلیه کلاس های آنلاین نوبت اول صبح ( 8 تا 9:30 ) در روز های فوق کنسل می باشد و پس از هماهنگی واحد آموزش با اساتید مربوطه، زمان برگزاری کلاس های جبرانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید. (روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)