وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معرفی مسئولین

 • مدیر اموردانشجویی

  مدیر اموردانشجویی

  سرکار خانم مهندس آفرنده
  مدیر امور دانشجویی
  مدیر فناوری اطلاعات
  مدیر گروه کامپیوتر 
  شماره تماس :  38909642-051   داخلی 18 
  آدرس ایمیل :      afarandeh@toos.ac.ir ،  afarandeh.elham1@gmail.com