وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معرفی مسئولین

 • مدیر پژوهشی و فناوری

  مدیر پژوهشی و فناوری

  دکتر کیوان حجازی
  مرتبه علمی: استادیار دانشکده علوم ورزشی موسسه آموزش عالی توس
  دکتری: بیوشیمی و متابولیسم ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه امام رضا (ع)
  سوابق آموزشی و پژوهشی: بیش از 10 سال سابقه تدریس
  سوابق اجرایی: مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی توس
  تألیفات: دارای 2 جلد کتاب و بیش از 65 مقاله علمی علمی پژوهشی

 • سر کار خانم زهره عدالتیان

  سر کار خانم زهره عدالتیان

  سر کار خانم زهره عدالتیان
  مسئول واحد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
  کارشناس ارشد علوم اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد
  شماره تماس : 38792512-051
  آدرس ایمیل : zedalatiyan@gmail.com

 • سرکارخانم مهندس الهام آفرنده

  سرکارخانم مهندس الهام آفرنده

  سرکار خانم مهندس آفرنده
  مدیر امور پژوهشی - مدیر گروه کامپیوتر 
  شماره تماس :  38792512-051   داخلی 18 
  آدرس ایمیل :      afarandeh@toos.ac.ir ،  afarandeh.elham1@gmail.com