وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده گروه دروس عمومی نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه دروس عمومی مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

زبان خارجی فارسی عمومی تاریخ تحلیلی اسلام indecision indecision
جلسه اول

8 مهر 99

  10 مهر 99 --- ---
جلسه دوم   ---   --- ---
جلسه سوم   ---   --- ---
جلسه چهارم   ---   --- ---

جلسه پنجم

  ---   --- ---

جلسه ششم

  ---   --- ---

جلسه هفتم

  ---   --- ---

جلسه هشتم

  ---   --- ---

جلسه نهم

--- ---      

جلسه دهم

--- ---