وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تاریخچه

تاریخچه

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان نهادهای  اجتماعی، آموزشی و پژوهشی مهم ترین سهم را در تکوین و تشکیل سایر نهادها و بیشترین تاثیر را در رویکردهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها دارا هستند. امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که رشد و ترقی و پیشرفت برنامه های توسعه کشور بدون بکارگیری افراد دانش آموخته و استفاده از تجارب علمی متخصصان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میسر نیست.

در همین راستا موسسه آموزش عالی توس در سال 1384 پیرو مجوز صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر و مخابرات فعالیت خود را آغاز نمود. اکنون این مجموعه در بیش از 19 رشته و در مقاطع مختلف از کاردانی تا کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 

ردیف

رشته

مقطع

1

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

2

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

3

فیزیک

کارشناسی پیوسته

4

فیزیک مهندسی

کارشناسی پیوسته

5

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

6

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

7

مهندسي عمران(جديد)

کارشناسی پیوسته

8

مهندسي كامپيوتر(جديد)

کارشناسی پیوسته

9

علمي كاربردي معماري

کارشناسی ناپیوسته

10

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

11

مهندسی تکنولوژی مخابرات - انتقال

کارشناسی ناپیوسته

12

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

13

مهندسي اجرايي عمران

کارشناسی ناپیوسته

14

معماری

کاردانی

15

کاردانی فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کاردانی

16

ساختمان - اجرای ساختمان های بتونی

کاردانی فنی و حرفه ای

17

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی فنی و حرفه ای

18

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی فنی و حرفه ای

19

کامپيوتر- نرم افزار

کاردانی فنی و حرفه ای

 

اهداف تاسیس

اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی توس در پرتو مشخصه های برنامه چهارم توسعه کشور "توسعه مبتنی بر دانایی" و با تاکید بر کیفیت خدمات، اهدافی را برای خود ترسیم نموده که اهم آن بشرح ذیل است:

*    تربیت نیروی انسانی دانش مدار و مهارت یافته

*    پاسخگویی به افزایش تقاضای جوانان مستعد جهت ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

*    مشارکت در گسترش مرزهای دانش

*    تلاش برای ارتقای موسسه به دانشگاه

*    ایجاد روابط علمی با سازمانهای صنعتی و اقتصادی کشور

*      ایجاد و تقویت روابط با دانشگاههای معتبر داخلی و خارج