وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ارتباط با موسسه

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

آدرس :
بلوار وکیل آباد (پل شهید صیاد شیرازی)- بلوار شهید قانع (معلم 67)- نبش شهید قانع 20

تلفن تماس:

051-38909641

051-38909642

کد پستی:

9188911111


Email: info@toos.ac.ir
ربات آشنایی با موسسه توس در تلگرام:
:کانال ارتباطی و اطلاع رسانی "آپارات" موسسه آموزش عالی توس