وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

فضای داخلی ساختمان جدید - آتلیه
فضای داخلی ساختمان جدید - آتلیه
فضای داخلی ساختمان جدید - راهرو یک
فضای داخلی ساختمان جدید - راهرو یک
سال 1396بر همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی مبارک باد
سال 1396بر همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی مبارک باد
فضای داخلی ساختمان جدید - راهرو دو
فضای داخلی ساختمان جدید - راهرو دو
آدرس محل جدید موسسه آموزش عالی توس
آدرس محل جدید موسسه آموزش عالی توس
فضای داخلی ساختمان جدید - سالن اجتماعات
فضای داخلی ساختمان جدید - سالن اجتماعات

اخبار و اطلاعیه های مهم

کارگاه مقابله با تنش
کارگاه مقابله با تنش

تسویه حساب ترم جاری
تسویه حساب ترم جاری

قابل توجه كليه دانشجويان: کلیه دانشجویان می بایست جهت تسویه حساب و تعيين...

نمایش فیلم سینمایی ماجرای نیم روز
نمایش فیلم سینمایی ماجرای نیم روز

اردوی یک روزه اخلمد - برادران
اردوی یک روزه اخلمد - برادران

اردوی یک روزه اخلمد - خواهران
اردوی یک روزه اخلمد - خواهران

میلاد با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک
میلاد با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

سال 1396بر همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی مبارک باد
سال 1396بر همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی مبارک...

آدرس محل جدید موسسه آموزش عالی توس
آدرس محل جدید موسسه آموزش عالی توس