وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

مربیگیری درجه 3 بدمینتون خواهران
مربیگیری درجه 3 بدمینتون خواهران
مدارک کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مدارک کارشناسی پیوسته بدون آزمون
 تمدید ثبت نام بدون آزمون دیپلم پیش دانشگاهی
تمدید ثبت نام بدون آزمون دیپلم پیش دانشگاهی
مراسم تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ثبت نام دانشجویی سال 1397
مراسم تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ثبت نام دانشجویی سال 1397
آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام
آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام
مراسم دانشجویان جدیدالورود سال 1397
مراسم دانشجویان جدیدالورود سال 1397
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند

اخبار و اطلاعیه های مهم

مربیگیری درجه 3 بدمینتون خواهران
مربیگیری درجه 3 بدمینتون خواهران

آیین نامه جدید جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی
آیین نامه جدید جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه صن...

آیین نامه جدید جهت استفاده از تسهیلات وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی دانشجویان...

فراخوان شرکت در 27 امین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان شرکت در 27 امین جشنواره دانشجوی نمونه

مدارک کارشناسی پیوسته بدون آزمون
مدارک کارشناسی پیوسته بدون آزمون

 تمدید ثبت نام بدون آزمون دیپلم پیش دانشگاهی
تمدید ثبت نام بدون آزمون دیپلم پیش دانشگاهی

ثبت نام بدون آزمون ( تکمیل ظرفیت ) تمدید شد. به اطلاع کلیه جاماندگان از آزمون...

اصلاحیه ليست دروس ادغامي و حذف شده ترم اول 97-98
اصلاحیه ليست دروس ادغامي و حذف شده ترم اول 97-98

ليست دروس ادغامي و حذف شده ترم اول 97-98
ليست دروس ادغامي و حذف شده ترم اول 97-98

مراسم دانشجویان جدیدالورود سال 1397
مراسم دانشجویان جدیدالورود سال 1397