وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته
تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته
ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون آزمون
ثبت نام تکمیل ظرفیت بدون آزمون
تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته
تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته
آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام
آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام
مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان جدید کارشناسی پیوسته آزمون سراسری 97
مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان جدید کارشناسی پیوسته آزمون سراسری 97
مدارک ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1397
مدارک ثبت نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1397
مدارك ثبت نام پذیرفته شدگان کارداني فني و حرفه ای و کارودانش
مدارك ثبت نام پذیرفته شدگان کارداني فني و حرفه ای و کارودانش
تسهیلات انتخاب اول در توس ویژه دانشجویان ورودی 97 سری یک بنفش
تسهیلات انتخاب اول در توس ویژه دانشجویان ورودی 97 سری یک بنفش

اخبار و اطلاعیه های مهم

قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی و کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون سراسری در مقطع کار...

قابل توجه کلیه قبول شدگان آزمون سراسری در مقطع کارشناسی و کاردانی و کارشناسی ناپ...

جدول رشته های موسسه آموزش عالی توس
جدول رشته های موسسه آموزش عالی توس

ثبت نام بدون آزمون ( تکمیل ظرفیت ) رشته کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار
ثبت نام بدون آزمون ( تکمیل ظرفیت ) رشته کارشناسی ن...

اطلاعیه پیش ثبت نام ( بدون آزمون ) در کلیه رشته های موسسه آموزش عالی توس
اطلاعیه پیش ثبت نام ( بدون آزمون ) در کلیه رشته ها...

قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت ضمن عرض تسلیت سوگواری ایام ماه مح...

تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته
تمدید ساعت ثبت نام کارشناسی پیوسته

آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام
آشنایی با کانال ها و ربات موسسه در سروش و تلگرام

قابل توجه دانشجویان معماری
قابل توجه دانشجویان معماری

قابل توجه دانشجویان معماری 1- روزهای برگزاری درس طراحی فنی رشته مهندسی معماری...

مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان جدید کارشناسی پیوسته آزمون سراسری 97
مدارک ثبت نام پذیرفته شدگان جدید کارشناسی پیوسته آ...