وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1397پیشاپیش مبارک باد
فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1397پیشاپیش مبارک باد
صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام
صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
حضور تعدادی از اعضا هیات موسس و امنا در کنفرانس فناوری اطلاعات
حضور تعدادی از اعضا هیات موسس و امنا در کنفرانس فناوری اطلاعات
تقدیر از برگزار کنندگان و چهره های علمی
تقدیر از برگزار کنندگان و چهره های علمی
سالن همایش هتل میثاق اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
سالن همایش هتل میثاق اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند

اخبار و اطلاعیه های مهم

فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1397پیشاپیش مبارک باد
فرارسیدن نوروز و آغاز سال 1397پیشاپیش مبارک باد

بازدید دانشجویان طرح ۳ سرکار خانم مهندس حسنیان مهر از موزه بزرگ خراسان
بازدید دانشجویان طرح ۳ سرکار خانم مهندس حسنیان مهر...

بازدید طرح 3

گزارش روزنامه شهرآرا از اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
گزارش روزنامه شهرآرا از اولین کنفرانس بین المللی ف...

سالن همایش هتل میثاق اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
سالن همایش هتل میثاق اولین کنفرانس بین المللی فناو...

بازتاب تصویری  کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند / روزنامه قدس
بازتاب تصویری کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،...

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک علی هوشمند - کشورهای در حال...

اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکت...

سخنان دکتر محمود نقیب زاده دبیر علمی کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
سخنان دکتر محمود نقیب زاده دبیر علمی کنفرانس بین ا...

دبیر علمی کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند عنوان...