وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کاردانی
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع کاردانی
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
مراسم جشن فارغ التحصیلی
مراسم جشن فارغ التحصیلی
فرصت استثنایی - پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت
فرصت استثنایی - پذیرش تکمیل ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت
سایت 301
سایت 301

اخبار و اطلاعیه های مهم

پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی پیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع ک...

پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع  کارشناسی ناپیوسته
پذیرش دانشجو ( تکمیل ظرفیت بدون آزمون ) در مقطع ک...

پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی
پذیرش دانشجو تکمیل ظرفیت بدون آزمون؛ مقاطع کارشناس...

لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس در سال 1396
لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس در سال 1396

لیست رشته های موسسه آموزش عالی توس دارای مجوز ثبت نام بدون آزمون در دوره های کار...

شهادت امام سجاد زین العابدین (ع) تسلیت باد
شهادت امام سجاد زین العابدین (ع) تسلیت باد

عرض تسلیت به جناب آقای دکتر بهنام
عرض تسلیت به جناب آقای دکتر بهنام

فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به رشته کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت
فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به رشته کارشناسی ا...

فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به رشته کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت در...