وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

تخفیف شهریه و تحصیل رایگان در موسسه آموزش عالی توس
تخفیف شهریه و تحصیل رایگان در موسسه آموزش عالی توس
اخذ مجور رشته جدید علوم ورزشی با کد 27693
اخذ مجور رشته جدید علوم ورزشی با کد 27693
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اخبار و اطلاعیه های مهم

تخفیف شهریه و تحصیل رایگان در موسسه آموزش عالی توس
تخفیف شهریه و تحصیل رایگان در موسسه آموزش عالی توس

تخفیف شهریه و تحصیل رایگان در موسسه آموزش عالی توس شرایط ذکر شده ویژه داوطلبا...

ثبت نام اولیه در جشن فارغ التحصیلی
ثبت نام اولیه در جشن فارغ التحصیلی

رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

روز زیارتی امام رضا علیه السلام
روز زیارتی امام رضا علیه السلام

اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های...

اسامی و تصویر نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد افتخار...

فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به رشته های مهندسی
فرصتی استثنایی برای علاقه مندان به رشته های مهندسی

اخذ مجور رشته جدید علوم ورزشی با کد 27693
اخذ مجور رشته جدید علوم ورزشی با کد 27693

ثبت نام بدون آزمون ویژه داوطلبانی که در کنکور ثبت نام نموده اند یا از ثبت نام در کنکور بازمانده اند
ثبت نام بدون آزمون ویژه داوطلبانی که در کنکور ثبت...

کد رشته های موسسه آموزش عالی توس در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ویژه داوطلبان...