وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

موسسه آموزش عالی توس
موسسه آموزش عالی توس
جدول رشته هاي كارداني-كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و ظرفيت پذيرش سال 96
جدول رشته هاي كارداني-كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و ظرفيت پذيرش سال 96
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
امتحانات نیمسال دوم 96-1395
امتحانات نیمسال دوم 96-1395
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سایت 301
سایت 301

اخبار و اطلاعیه های مهم

اطلاعیه ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان
اطلاعیه ثبت نام عتبات عالیات دانشگاهیان

دوره آموزشی ساخت ربات امدادگر
دوره آموزشی ساخت ربات امدادگر

عرض تسلیت به سرکار خانم نوبهار
عرض تسلیت به سرکار خانم نوبهار

عرض تسلیت به جناب آقای زهانی
عرض تسلیت به جناب آقای زهانی

دروس عمومي و گروه معارف موسسه آموزش عالی توس ترم تابستان
دروس عمومي و گروه معارف موسسه آموزش عالی توس ترم ت...

دروس عمومي و گروه معارف موسسه آموزش عالی توس ترم تابستان (كلاسها در صورت به ح...

طرح تابستانه کتابخانه موسسه آموزش عالی توس
طرح تابستانه کتابخانه موسسه آموزش عالی توس

طرح تابستانه کتابخانه موسسه آموزش عالی توس با توجه به تعطيلات تابستان، کتابخا...

تقویم آموزشی - تابستان 96
تقویم آموزشی - تابستان 96

تقویم آموزشی - تابستان 96 از سوی معاونت محترم آموزشی اعلام گردید.

جدول رشته هاي كارداني-كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و ظرفيت پذيرش سال 96
جدول رشته هاي كارداني-كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي...