وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

هدر
نمایی از موسسه
بازدید از پدیده
کتابخانه موسسه
نمایی از موسسه

اخبار و اطلاعیه های مهم

ساعات کاری کتابخانه
ساعات کاری کتابخانه

قابل توجه دانشجویان، اساتید و همکاران گرامی ساعت کاری واحد کتابخانه در نیمسال اول …

مراحل نظام وظیفه دانشجویان مرد ورودی 94
مراحل نظام وظیفه دانشجویان مرد ورودی 94

مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون …
مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون …

مدارك لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری از سوي معاونت محترم آموزشي ا…

مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرش آزمون کاردانی به کارش…
مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرش آزمون کاردانی به کارش…

مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرش آزمون کاردانی به کارشناسی از سوي معاونت محترم آموزشي اعل…

مدارك ثبت نامي دانشجويان کارداني فني و حرفه اي
مدارك ثبت نامي دانشجويان کارداني فني و حرفه اي

مدارك ثبت نامي دانشجويان کارداني فني و حرفه اي از سوي معاونت محترم آموزشي اعلام گرديد